Manschappen opleiding brandweer

Verbeek Medical geeft een al een aantal jaren de opleiding voor de manschappen van de brandweer in verschillende veiligheidsregio’s in Nederland. De opleiding Manschap A vormt de basis van het vak brandweer. De opleiding bestaat uit de onderdelen: brandbestrijding, technische hulpverlening, Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen.

Als alle onderdelen met een voldoende zijn afgerond voor het diploma Manschap A is de cursist bevoegd manschap en mag dus uitrukken en deelnemen aan inzetten. Onze opleiding  is erop gericht u competent en vakbekwaam te maken als beginnend beroepsbeoefenaar

Op basis van Landelijk Protocol 3.0 Levensreddend Handelen door de brandweer geven wij ondersteuning bij de volgende onderdelen.

Brand

Bij het onderdeel brand worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Protocol toepassen voor slachtofferbehandeling
 • Reanimatie en gebruik AED
 • ABCDE methoden
 • Stabiele zijligging
 • Rautekgreep
 • Verstikking en verslikking
 • Zuurstof
 • Brandwonden behandeling

Technische Hulpverlening

Bij het onderdeel Technische hulpverlening worden de volgende onderwerpen behandelt:

 • Veiligheid en benadering slachtoffer
 • Lees ongeval
 • Toestandsbeeld slachtoffer
 • Immobilisatie en ABCDE toepassen
 • Ondersteuning bij de bevrijding slachtoffer

Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen. 

 • Veiligheid
 • Verkenning
 • Bij een chemische besmetting slachtoffers stofnaam achterhalen
 • Ontkleden slachtoffers via de vijf in knipmethoden
 • Grijpredding richting het decontiminatie veld voor verdere behandeling

Omdat er een grote kans is dat ook de brandweer geconfronteerd gaat worden met terrorisme tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden, ontwikkelen wij scholing op de volgende onderwerpen.

 • Veilig werken binnen de hot en warmte zone
 • Communicatie en afstemmen hulpverlening met andere diensten
 • Toepassen primaire triage.
 • Slachtofferbehandeling bij explosie en schotverwondingen
 • Werken met tourniquet , speciale verbanden en redding technieken
 • Overdracht slachtoffer aan ambulance of Mobiel Medisch Team.